HYBRID (HB SERIES)

Material                  PORCELAIN


Finishing                무광


Size (mm)              900 X 900, 600 X 1200

                                 600 X 600     


Country                   ITALY


* 자재의 특성 상 홈페이지 및 사진 자료와 실제 타일 제품과 컬러와 패턴, 사이즈 등의 미세한 차이가 있을 수 있습니다. 자세한 문의는 매장으로 부탁드립니다.


PRODUCT IMAGE

HB 1

HB 3

HB 4


HYBRID (HB SERIES)


Material                       PORCELAIN 


Finishing                     무광


Size (mm)                   600 X 1200


Color                            1,3,4

 

Country                        ITALY

* 자재의 특성 상 홈페이지 및 사진 자료와 실제 타일 제품과 컬러와 패턴, 사이즈 등의 미세한 차이가 있을 수 있습니다. 자세한 문의는 매장으로 부탁드립니다.


PRODUCT IMAGE

HB 1

HB 3

HB 4EVON CERAMIC & BATH

영업시간 09:00 ~ 18:00 (공휴일, 일요일 휴무)


서울특별시 강남구 학동로 24길 7, 1층


T. 02 517 5166E-mail: ysk8259@naver.com  | 

GRAPHITE MATT